PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zkouška z interny - B01399 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Exam in internal medicine
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B00304, B00305, B00307, B00410, B00579, B03007, B03012
P//Je prerekvizitou pro: B01052, B01057, B01054, B01056, B00613, B03029, B00124
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky pro Zkoušku z interny 5. ročník.pdf Otázky ke zkoušce z interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout Výuka a zkoušení 5. a 6. ročníku_dopis pro studenty.pdf Stanovisko garantů interních předmětů 1. LF UK a VFN doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (13.11.2019)

Doporučená:

  • Češka, Richard. Interna. V Praze: Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015, 909 s. ISBN 978-80-7387-885-6.
  • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Praha: Galén : Karolinum, 2011, 1174 s. ISBN 978-80-246-1986-6.
  • Žák, Aleš, Petrášek, Jan. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2011, 523 s. ISBN 978-80-7262-697-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK