PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zkouška z interny - B01399 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Exam in internal medicine
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B00304, B00305, B00307, B00410, B00579, B00602, B03007, B03012
Je prerekvizitou pro: B01052, B01057, B01054, B01056, B00613, B03029, B00124
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky-zkouška z interny ČJ 2016..pdf Otázky ke zkoušce z Interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: KAR04325 (14.11.2011)

Pavel Klener at al: - Vnitřní lékařství, Čtvrté, přepracované a doplněné vydání, Galén 2011

Jiří Kolář - Kardiologie pro sestry internzivní péče, Praha, Galén 2009

Pavel Klener - Vnitřní lékařství. Sv.II. Kardiologie a angiologie, Praha, Karolinum 2001

Jiří Kolář - Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů

Žák A., Petrášek J.: Základy vnitřního lékařství, Praha Galén 2011

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK