PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy anesteziologie - B01261 (volitelný předmět - Všeobecné lékařství)
Anglický název: Basic anaesthesiology
Zajišťuje: Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00450)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
Další informace: http://arkftn.cz/clanek/vyuka
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00385, B00634
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Aleš Rára (08.12.2011)
Povinně volitelný předmět určený posluchačům 4. a 5. ročníku lékařské fakulty. Předmět je zaměřen na rozšíření obzoru a znalostí studentů především v oboru anesteziologie. Přednáší se jak obecná část zaměřená na postupy a farmakologii, tak část speciální směřující k běžné praxi anestezie. Součástí předmětu je stáž na operačním sále v individuálním termínu.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Aleš Rára (08.12.2011)

Základní učební texty:

1. Kittnar Otomar a kolektiv, Lékařská fyziologie, Praha 2011, Vybrané kapitoly: fyziologie krevního oběhu a dýchání

2. Jiří Málek a kol., Praktická anesteziologie, Praha 2011

3. Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006

Další doporučené prameny:

1. Reinhard Larsen, Anestezie, 2.české vydání, Praha 2004

2. www.akutne.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK