PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství - B01235 (volitelný předmět)
Anglický název: Selected chapters from internal medicine
Zajišťuje: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Další informace: http://int4.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Atributy: Lékařství
Intenzivní péče
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00386, B00634
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (04.03.2020)

 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství (B01235)

Garant: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Místo: Posluchárna IV. interní kliniky, I. patro

Termín: 1x v LS

Čas: 13.00 - 16.50 hod.

7. 4. 2020 Diabetologie/lipidologie

13.00 - 13.50 Diferenciální diagnostika hypoglykémie                            doc. Zeman

14.00 - 14.50 Diferenciální diagnostika hyperglykémie                           as. Vařeka

15.00 - 15.50 Diferenciální diagnostika hyperlipidémií                            prof. Žák

16.00 - 16.50 Vedlejší účinky léčby hyperlipidémií                                 doc. Zeman

14. 4. 2020 Gastroenterologie 

13.00 - 13.50 Bolest                                                                               as. Švestka

14.00 - 14.50 Průjem                                                                              as. Lukáš

15.00 - 15.50 Zácpa                                                                               as. A. Novotný

16.00 - 16.50 Ileus                                                                                 as. Hrubant

21. 4. 2020 Intenzivní péče/Výživa

13.00 - 13.50 Malnutrice a realimentační syndrom                                   as. Ševela

14.00 - 14.50 Metabolická acidóza - diferenciální diagnostika                 doc. Novák   

15.00 - 15.50 Diagnostické a léčebné postupy u hyponatrémie               doc. Novák

 

28. 4. 2020 Kardiologie/Hepatologie

13.00 - 13.50 Základy EKG                                                                     as.  Goričan

14.00 - 14.50 Co lze očekávat od ECHO kardiografického vyšetření     as.  Goričan

15.00 - 15.50 Léčba virových hepatitid                                                    prof. Brůha

16.00 - 16.50 Test     

 

As. MUDr. T. Švestka, CSc.                                             Prof. MUDr. R. Brůha, CSc.

      zást. pro výuku                                                              přednosta kliniky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK