PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Interna předstátnicová stáž - B01056 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine Practice before State Examination
Zajišťuje: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Další informace: http://int1.lf1.cuni.cz/
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 6.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00602, B01399
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK