První pomoc, vstupy kliniků - B00756 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: First Aid, Meeting with the Clinicians
Zajišťuje: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Jana Heczková, organizační zajištění výuky Bc. Petra Vilímová
Další informace: http://www.lf1.cuni.cz/utpo
Staré označení: 756
Garant: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Je záměnnost pro: B03010
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka