PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika - B00632
Anglický název: Propaedeutics in Internal Medicine
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr Michal Vrablík (vrablikm@seznam.cz)
Další informace: http://int3.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 632
Garant: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00032, B00380, B01604, B03010
Je korekvizitou pro: B02997
Je prerekvizitou pro: B02855, B02954, B02955, B02956, B02243, B00084, B00307, B00118, B00410, B00306, B00579, B00305, B00302, B00304, B01662, B00120, B00760, B02176, B02169, B00610, B02411, B02703, B01968, B03135, B00078, B03011, B00602, B03007, B00573, B00629, B00121, B00113, B02705
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Výuka propedeutiky na II. IK - info pro studenty.pdf Informace pro studenty ke stážím z interní propedeutiky na II. interní klinice doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: KAR04325 (21.11.2011)
Seznamuje studenty s obecnou problematikou klinické medicíny (anamnéza, somatické vyšetřování, základní vyšetřovací a léčebné postupy, nejdůležitější právní předpisy v klinické medicíně) a nabyté znalosti prakticky procvičuje.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (16.02.2012)

Klener P et al.: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Galén, Praha.

Chrobák L et al.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha.

Žák, Petrášek: Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK