PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna - geriatrie - B00602 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Geriatrics
Zajišťuje: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00590)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.
Další informace: http://geri.lf1.cuni.cz
Staré označení: 602
Garant: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Je korekvizitou pro: B02705
P//Je prerekvizitou pro: B01056
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Pavla Mádlová (17.05.2019)
Obsah a vymezení oboru geriatrie, demografie a epidemiologie, funkční geriatrické vyšetření, zdravotní postižení, specifické geriatrické syndromy, klinický obraz, diagnostické, léčebné a preventivní postupy u nejčastějších onemocnění ve vyšším věku, organizace geriatrické péče.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Pavla Mádlová (17.05.2019)

Kalvach Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing,a.s.,2004

 Kalvach Z. a kol.: Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s.,2011
Topinková E.: Geriatrie pro praxi. Galen, Praha,2005.
Topinková E.: Obrazový atlas chorobných stavů - diferenciální diagnostika.Grada Publishing a.s. Praha, 2006.
Hort J.a kol.: Paměť a její poruchy. Maxdorf,2007
Kubešová-Matějovská H.a kol.:Akutní stavy v geriatrii. Galén,2009

Kasper H., Burghardt W.: Výživa v medicině a dietetika.   Grada Publishing a.s. Praha , 2015

Doporučená literatura:
Sculer M.,Oster P.:Geriatrie od A do Z pro sestry.Grada Publishing a.s.Praha,2010
Malíková E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada Publishing a.s.Praha,2011.
Holmerová I.,Jurašková B.,Zikmundová K.:vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzheimerovská společnost, 2003.
Haškovcová H.: České ošetřovatelství-manuálek sociální gerontologie. Praktická příručka pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002
Hegyi L.,Krajčík Š.: Geriatria pre praktického lekára .Vydavatelství zdravotnické literatury HERBA spol. s.r.o. Bratislava, 2004.
Krajčík Š.: Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii.CHaris s.r.o.Bratislava, 2008.


časopis:  Geriatrie a gerontologie, vydává Česká lékařská společnost J.E.Purkně

              Vnitřní lékařství2018/ č. 11

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Pavla Mádlová (26.09.2019)

zápočet- za docházku ( lze omluvit jednu absenci )

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK