PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patologická fyziologie 2 - B00385 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathophysiology 2
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze (11-00180)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Materiály po dobu přerušení výuky: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7745
Další informace: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 385
Garant: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._19/20
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B00360
Prerekvizity : B00380, B01604
K//Je korekvizitou pro: B01256
P//Je prerekvizitou pro: B02175, B02327, B02328, B02705, B02708, B02855, B01664, B01665, B02980, B02243, B00307, B00762, B00118, B00410, B00306, B00579, B00305, B00302, B00304, B00129, B00084, B00133, B00088, B01395, B01365, B01072, B01608, B01261, B01362, B01662, B00679, B00131, B00694, B01336, B00828, B00720, B01946, B01606, B02105, B01076, B00402, B00119, B00120, B00760, B02176, B02169, B00114, B02421, B02411, B00393, B02690, B02691, B02703, B00085, B03135, B00651, B00128, B00078, B03011, B00098, B00122, B00123, B00082, B00116, B00126, B01311, B00791, B02999, B00602, B00080, B03007, B00121, B02107, B00113, B00033, B00308
Anotace -
Poslední úprava: Radmila Korhoňová (01.12.2010)
Patologická fyziologie navazuje na studium teoretických předmětů a představuje přímé spojení s obory klinickými. Studuje příčiny a mechanismy vzniku nemocí a jejich symptomů, zabývá se funkčními změnami organismu, orgánů, tkání a buněk během vzniku a rozvoje nemocí. Cílem výuky je vybavit studenty poznatky o biologických příčinách a mechanismech rozvoje patologických stavů. Důraz je kladen na změny funkce organismu provázející lidská onemocnění. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Seminární výuka má více forem a snaží se, aby se studenti nejen poznatkům učili, ale učili se také poznatky sami vyhledávat, hodnotit, pracovat s nimi. Výuka začíná systematickým probíráním patofyziologie orgánových systémů (přibližně odpovídajícím klinickým oborům) a v jejím průběhu jsou probírány obecné patofyziologické děje, které prostupují klinickými obory. Předměty Patologická fyziologie 1 a Patologická fyziologie 2 na sebe plynule navazují.
Literatura
Poslední úprava: Radmila Korhoňová (02.12.2010)

Nečas a spolupracovníci: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum 2000, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Kontrolní otázky: Patologická fyziologie (Triton 1999)

Sibernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

Fölsch et al.: Patologická fyziologie, Grada, 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK