PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna - hematologie - B00307 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Hematology
Zajišťuje: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. Špička Ivan
Staré označení: 307
Garant: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Je korekvizitou pro: B01399
Anotace
Poslední úprava: CIE00642 (31.10.2008)
Diagnostka a léčba chorob krvetvorby. Získání praktických diagnostických zručností na klinických odděleních.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ilona Marková (14.11.2011)

Interna, R.Češka a kol, Triton, 2010

Vnitřní lékařství, čtvrté, přepracované a doplněné vydání, P.Klener et al., Galen, 2011

Akutní stavy v hematologii, P.Cetkovský et al., Galen 2004

Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, J.Kvasnička, Grada avicenum 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK