Interna - plicní - B00306 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pulmonary Diseases
Zajišťuje: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.
Další informace: http://tubres.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Garant: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Je záměnnost pro: B03012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rozvrh Interna plicni.xlsx Rozvrh stáže prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (26.10.2017)
Student information Class B80306 Internal Medicine - Pulmonary Diseases will take place • Mon, Tue, Thu, Fri - at the Department of Respiratory Medicine, pavilion G1, Thomayer Hospital, Videnska 800, Prague 4 • Wed - at the First Clinic of Tuberculosis and Respiratory Diseases, General University Hospital - U hospital district, pavilion A6, U Nemocnice 2, Prague 2. Class lasts one week, lessons start from 8:00 till 12:15 (Mon from 8:15 - 12:30). Lessons are divided into lectures (from 8:00-10:30), and practical lessons (from 10:45-12:15). On Wed there are only practical lessons (from 8:00-12:15) Neccessary to bring with you: phonendoscope, white medical gown, slippers, and nametag. Any absence must be excused and substituted for. 100% attendance is required. Contact phone: 26108 3853, email: alena.lenzova@ftn.cz
Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (25.08.2016)

Témata (sylabus):

1. Zhoubné nádory plic, pleury, mediastina. Diagnostické postupy, nádorový staging TNM, léčebné možnosti, chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, biologická léčba, paliativní léčba.

2. Pneumonie. Rozdělení pneumonií-komunitní, nozokomiální, pneumonie imunokompromitovaných osob. Etiologie onemocnění, diagnostika, léčba ambulantní a nemocniční, podpůrná léčba, prevence.

3. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Epidemiologie, prevalence. Rizikové faktory onemocnění, dělení TBC. Primární a postprimární TBC. Diagnostické metody. Léčba - antituberkuloitika, léčebné kategorie. Nežádoucí účinky léčby. Chemoprofylaxe. Rezistentní formy TBC.

4. Pleurální syndrom. Hrudní empyém. Diferenciální diagnostika. Léčebný přístup. Hrudní drenáže.

5. Idiopatické intersticiální pneumonie, exogenní alergická alveolitida, pneumokoniozy. Základní diagnostické rysy a kriteria. Vyšetřovací program. Léčebné možnosti.

6. Plicní postižení při vaskulitidách a systémových nemocech pojiva. Diagnostika, terapie.

7. Sarkoidóza a jiné plicní granulomatozy. Diagnostický algoritmus. Rozdělení do stadií. Terapeutický přístup.

8. Náhlé příhody v pneumologii. Pneumotorax. Hemoptýza. Plicní embolie. Nestabilní astma bronchiale. Diagnostika, terapie.

9. Funkční vyšetření v pneumologii. Spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difůze. Krevní plyny. Bronchoprovokační a bronchodilatační testy. Spiroergometrie. Vyšetření dýchacích svalů.

10. Astma bronchiale. Etiopatogeneza onemocnění, atopie, alergie. Rozdělení astma, stadia onemocnění. Terapeutický přístup.

11. Chronická obstrukční plicní nemoc. Výskyt, diagnostika, léčba, prevence, prognóza. Rizikové faktory onemocnění.

12. Bronchoskopie. Indikace, diagnostické a léčebné možnosti. Kontraindikace vyšetření.

13. Intenzivní péče v pneumologii.

14. Hrudní chirurgie. Indikace operací hrudníku a předoperační vyšetření. Operace hrudníku.

15. Nikotinová závislost, nemoci plic spojené s kouřením.

Literatura -
Poslední úprava: HOM00779 (07.10.2016)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012