Interna - kardiologie - B00302 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Cardiology
Zajišťuje: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.- začátek v 8.30 hod. v posluchárně
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Staré označení: 302
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Je záměnnost pro: B03007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky-zkouška z interny ČJ 2016.pdf Otázky zkouška z Interny 5. ročník doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (12.01.2016)
Úřední hodiny probíhají každou středu od 7:45 do 8:15 na spisovně II. interní kliniky v 1. patře.
Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)

Semináře pro 5.ročník - každý den kromě čtvrtka 10:30 - 12:00 a ve středu navíc 13:00 - 14:30 na posluchárně II.interní kliniky

(semináře jsou povinnou součástí blokové výuky)

 

od 8:30 do 10:00 (v po a út navíc od 13:00 do 14:30) jsou dle rozpisu stáže na klinice

 

každý čtvrtek pouze stáž dle rozpisu na jednom z uvedených pracovišť: IKEM, nemocnice Na Homolce, Simulační centrum - Fyziologický ústav 1.LF

 

Témata seminářů:

 

Arteriální hypertenze - zodpovídá prof. Widimský (III. IK)

Srdeční selhání - prof. Linhart (doc. Danzig, doc. Kořínek)

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba - dr. Šťovíček (dr. Válek)

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace - dr. Šimek J. (doc. Havránek)

Onemocnění periferních tepen - dr. Chochola (dr. Heller)

Onemocnění žil, plicní embolie - doc. Karetová (prim. Kučera)

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace - zodpovídá prof. Malík (III. IK)

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace - dr. Šimek S. (doc. Zemánek)

Chlopenní vady - dr. Hlubocká (prof. Paleček) - ve spolupráci s KCH

Onemocnění myokardu a perikardu - prof. Paleček (doc. Kuchynka)

Kardiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Angiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Vrozené vývojové vady - doc. Zemánek (dr. Hlubocká)

Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace - prof. Cífková (dr. Tuka III. IK)

Plicní hypertenze - doc. Jansa (dr. Ambrož)

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (09.09.2013)

Richard Češka a kol. - Interna 2010
Debora Karetová, František Staněk - Angiologie pro praxi 2007
Jiří Kolář a kol. Kardiologie pro sestry intenzivní péče 2009
Aschermann M. et al: Kardiologie, Praha Galén 2004

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (11.07.2013)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)
Každý pátek po semináři testování pomocí hlasovacího zařízení - otázky dle obsahu seminářů z celého týdne
 
zápočet: prezence (absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech) a hlasování (minimálně 53 správných odpovědí (70%), otázky dle obsahu seminářů)


zápočet možno získat při splnění podmínek: 100% prezence a 70% úspěšně zodpovězených otázek