PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Oční lékařství - B00122 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Ophthalmology
Zajišťuje: Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00750)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. ruzickova.eva@vfn.cz
Další informace: http://ocni.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 122
Garant: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00051, B00384, B00385, B00634
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (15.02.2010)
Výuka předmětu Oční lékařství na Oční klinice 1. LF UK a VFN / Oční klinice 1. LF UK a ÚVN. V zimním i letním semestru probíhá výuka 4. ročníku oboru všeobecné lékařství (celkem 50 hodin pro každého studenta). Ve výuce jsou probírány v rámci seminářů a praktického výcviku základní diagnostické a terapeutické postupy oboru, na předním i zadním segmentu oka. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou, která se skládá ze dvou částí: praktické a ústní. Oční klinika 1. LF UK a VFN též zajišťuje výuku 3. ročníku bakalářského studia fyzioterapie v Mariánských lázních.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (15.02.2010)

Rozsíval a kol.: Oční lékařství. Galén, Praha 2006

Urgentní stavy v oftalmologii, Vysokoškolské texty, Karolinum, Praha, 1998

Kraus : Kompendium očního lékařství, 1. vyd. 1997

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK