Infekční lékařství - B00121 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze (11-00866)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.ústenky
Další informace: http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/
http://infuvn.lf1.cuni.cz
Staré označení: 121
Garant: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00382, B00384, B00385, B00632
Korekvizity : B00054
Je prerekvizitou pro: B02989, B02933, B02932
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Simona Arientová, Ph.D. (20.09.2018)
Infekční lékařství je vyučováno jako 3týdenní kurz (75 vyučovacích hod.) pro studenty 4. ročníku magisterského studia lékařství (kurz je ohodnocen 4 kredity). Praktická výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí ÚVN a na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Bulovce. Přednášky jsou na Infekční klinice Nemocnice Na Bulovce a ve Vzdělávacím centru ÚVN. Výuka zahrnuje přednášky na vybraná témata, kazuistické semináře, výuku u lůžka a vizity u infekčně nemocných. Výuka je zaměřena především na virové hepatitidy, infekce CNS, infekce respiračního traktu, HIV infekci, sepse, zoonózy, exantémové infekce a infekce zažívacího traktu. Mezi další témata patří dětské infekce, infekce u toxikomanů a importované i vysoce rizikové nákazy. Důležitou součástí výuky je i racionální antibiotická terapie.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (29.10.2018)

Doporučená literatura ke studiu.

 

Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2015.

 

12

 

Další literatura:

 

Beneš J, et. al. Infekční lékařství. Galén, Praha 2009.

 

14