PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hebrejština - AZI600006
Anglický název: Hebrew Language
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (18.09.2016)

Realizace kurzu hebrejštiny jakožto pramenného jazyka pro studenty navazujícího magisterského oboru Židovská studia je variabilní v závislosti na individuálních potřebách konkrétních studentů. Cílem je napojit výuku na plánovaná témata diplomových prací a vybavit studenty schopností samostatné práce s prameny, na nichž má být daná práce postavena, popřípadě na zvládnutí sekundární literatury v moderní hebrejštin, pokud k danému tématu existuje a je akademicky zásadní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK