Doktorandský seminář - AXREDOS01
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Poster-presentasjon.pdf Vzorové postery z Bergenu doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)
Seminář je určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž slouží jako pracovní prostor, na němž mohou navzájem konzultovat svá témata.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)

Seminář může zahrnovat mj. následující aktivity:

  • prezentace postupu práce na disertaci následovaná diskusí a připomínkami;
  • kritická reflexe textů napsaných doktorandy (např. prvních verzí článků);
  • příprava prezentací pro konference s následnou diskusí a připomínkami;
  • prezentace zpracovaných tezí k SDZK a diskuse nad nimi;
  • společná četba obecněji koncipovaných textů, které někdo z doktorandů pokládá za zásadní a chce je předložit ke kritiké diskusi
  • příprava na obhajobu disertace;
  • sdílení zkušeností a výměnu názorů doktorandů, např. reference o zkušenostech ze studijních cest, stáží a konferencí, diskuze nad novou literaturou či jinými akademickými událostmi atd.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (06.04.2019)

ZS

29. 10. Helena - úvodní studie ke knize o šamanismu
5. 11. Michal - představení koncepce disertace
12. 11. Lucie - teze
26. 11. Jirka - úvodní studie ke knize o staroruských protipohanských kázáních
3. 12. Diskuse k využití posterů v religionistice
10. 12. Lucie - teze
17. 12. SDZK L. Ondračka 16:00
7. 1. Šimon - teze

LS

25. 2. Článek Radka Chlupa
18. 3. Martin – článek
25. 3. –
1. 4. Článek Lucie - 1. část.
8. 4. –
15. 4. Barbara dizertace
29. 4. Šimon – Meditace
6. 5. Lucie - teze
13. 5. Šimon – dizertace
20. 5. Jiří – dizertace