PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce - AXGJDIS01
Anglický název: Handing In of Partially Elaborated PhD Thesis Propositions
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK