Doktorandský seminář II - AXCDDOS02
Anglický název: Doctoral Seminar II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. (20.09.2019)

Doktorandský seminář moderních a soudobých dějin

Pondělí 17:30- 19:05, místnost č. 201 – konkrétní termíny setkání budou upřesněny

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Doktorandi formou exposé představují pramennou základnu, metody, metodologii a teze své doktorské práce, účastní se rozprav a diskusí nad prezentovanými tématy. Účast na semináři je povinná.

 

Atestace:

Podmínkou atestace je pravidelná aktivní účast na seminářích a prezentace vlastního výzkumu formou exposé (viz výše).