Základy baltistiky - AVS500044
Anglický název: Introduction to Baltic Studies
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)
Předmět je zaměřen na vývoj baltských jazyků od nejstarších dob do současnosti. Jeho cílem je ukázat vzájemné vztahy mezi živými a mrtvými baltskými jazyky, vymezit základní rysy baltštiny a její postavení mezi jinými indoevropskými jazyky. Po absolovování předmětu posluchač získá schopnost samostatného uvažování o problematice baltských jazyků a baltoslovanských jazykových vztahů. Zvláštní pozornost bude věnována bohaté tradici české baltistiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Sabaliauskas, A.: We, the Balts. Vilnius 1993.

Erhart, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.

Дини, П. У.: Балтийские языки. Москва 2002.

Топоров, В. Н.: Балтийские языки. In: Языки народов СССР. Индоевропейские языки. Москва 1966.

Языки мира: Балтийские языки. Москва, 2006.

Kabelka, J.: Baltų filologijos įvadas. Vilnius 1982.

Zinkevičius, Z.: Lietuvių kalbos istorija. T. 1-5. Vilnius 1984-1992.

Endzelinas, J.: Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius 1957.

Endzelīns, J.: Ievads baltu filoloģijā. Rīga 1945.

Další odborná literatura:

Būga, K.: Rinktiniai raštai. T. 1-3. Vilnius 1958-62.

Mažiulis, V.: Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: Deklinacija. Vilnius 1970.

Karaliūnas, S.: Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius 1982.

Eckert, R., Bukevičiūtė, E., Hinze, F.: Die baltischen Sprachen. Leipzig, Berlin, München 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Písemný test z probrané látky a pohovor.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (21.11.2012)

1. Baltistika a Baltové

2. Rozšíření baltských etnik

3. První historické zprávy o Baltech

4. Jotvingové

5. Staří Prusové

6. Kurové

7. Zemgalové a Sélové

8. Latgalové a Lotyši I.

9. Latgalové a Lotyši II.

10. Litevci I.

11. Litevci II.

12. Vztahy baltských jazyků k jiným indoevropským jazykům 

13. Vztahy baltských jazyků k ugrofinským jazykům