PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spisovny a jejich fungování v ČR - AVR500019
Anglický název: File Offices and its Working in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
Podstatou kurzu bude vysvětlení způsobu fungování spisoven nejrůznějších typů, a to především praktickou formou, tj. exkurzemi, diskuzemi se zaměstnanci spisoven a seznámením se s nejrůznějšími variantami spisovenských organizačních řádů a jejich fungováním.
Po úvodním teoretickém bloku, který seznámí s historií, obecným vývojem spisoven od raného novověku do současnosti a principy práce spisoven bude následovat série exkurzí do spisoven výrobních podniků, správních institucí, spisoven fakult a dalších typů spisoven, kde bude frekventantům v praxi předveden způsob práce této nedílné části všech institucí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

Spisové organizační řády podniků a institucí

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (08.04.2020)

podmínka: titul Bc.

1. část. účast na blokové výuce

2. část odevzdání srovnávací eseje o práci různých typů spisoven 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK