PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení - AVR500010
Anglický název: The Filing Service and Pre-Archive Care, Choice of Documents
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
V rovině teoretické se předmět zaměřuje na spisovou službu v různých prostředích a na spolupráci archiváře s pracovníkem spisové služby té konkrétní instituce, nad níž má dohled. Součástí teoretické přípravy je důkladné seznámení se zásadami výběru archiválií a typologií archiválií v různých úředních prostředích, dále s průběhem skartačního řízení z pohledu instituce a z pohledu archiváře. Znalosti nabyté v rovině teoretické budou prakticky aplikovány v rámci dvoutýdenní souvislé praxe.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

BABIČKA Vácslav – KALINA Tomáš, Historický a provenienční princip a archivnictví, Archivní časopis, 38, 1988, s. 137–153; s. 193–206; Archivní časopis, 39, 1989, s. 173–183.

BABIČKA Vácslav, Vymezení archivního fondu, Archivní teorie a metodika 8. Státní ústřední archiv: Praha, 1993, s. 41–47.

RÁKOŠ Elo, Registratúra a archívny fond, Slovenská archivistika, 30, 1995/2, s. 158–170.

O přípravě skartačního i mimoskartačního řízení viz BITTNER Ivan a kol., Spisová archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. Ostrava 2005.

BROM Bohumír, Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru. Praha, 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (08.04.2020)

podmínka: titul Bc.

- bloková výuka (v tomto semestru nejistá realizace)

Examinace: vypracování seminární práce, její prezentace a obhajoba na přednášce před kolegy (zadáno, snad se povede realizovat i v tomto semestru)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK