PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současné daňové předpisy - AVR100066
Anglický název: Contemporary Tax Regulations
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

1. Úvod do daňového práva včetně základních poznatků teorie práva

2. Majetkové daně, daně z přidané hodnoty

3. Ostatní nepřímé daně

4. Daně z hazardních her

5. Poplatkové právo

6. Vývoj a proměny daňové soustavy od roku 1989

7. Mezinárodní úpravy daňové problematiky (dohody o zamezení dvojího zdanění)

8. Porovnání daňové soustavy ČR s nejvýznamnějšími zeměmi EU a s USA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK