PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny správy od roku 1945 I. (1945-1960) - AVR100053
Anglický název: History of Public Administration after 1945 I. (1945-1960)
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

1. Východiska a očekávání při budování nového správního systému

2. Ústavní změny v Československu po druhé světové válce

3. Základní pilíře nové správní organizace

4. Ústavní vývoj Československa v období 1945 - 1992

5. Národní výbory - počátečí struktura a organizace

6. Správní změny v padesátých a šedesátých letech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK