PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novověká diplomatika - AVR100050
Anglický název: Diplomatics of Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
Studenti budou v průběhu předmětu seznámeni s vývojem kanceláří v 19. a 20. století, s místem a prací úředníků, s procesem vzniku úředního spisu v moderní době (19. a 20. století), se změnami vnějších a vnitřních znaků v 19. a 20. století, se základními typy písemností centrálních orgánů, institucí zemské a místní správy, se specifiky písemností soudní, finanční, hospodářské aj. správy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

J. ŠEBÁNEK – Z. FIALA – Z. HLEDÍKOVÁ, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1971

H. O. MEISSNER, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952

E. ŠMILAUEROVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960. In. Sborník archivních prací XXXII., 1982

A. FEJLKOVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností resortu energetiky v Československu v letech 1945-1969. In: Sborník archivních prací XXXVIII, 1988

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK