PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spisová služba a předarchivní péče - AVR100042
Anglický název: Filing Service and Pre-Archival Care
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

1. Základní terminologie (spis, registratura, předarchivní péče, evidenční pomůcky atd.)

2. Základní literatura (seznámení se stěžejními tituly odborné literatury a příslušnými periodiky)

3. Dějiny a vývoj spisové služby (středověk - raný novověk - moderní doba - současnost)

4. Jednotlivé fáze spisové služby (příjem, evidence, oběh spisu, vyřízení, expedice atd.)

5. Legislativní úprava a vnitřní normy pro fungování spisové služby (zhodnocení vnitřních potřeb původce, zásady vytváření norem, jejich obsah, uvádění v platnost atd.)

6. Kritéria výběru písemností (teoretické aspekty, typy písemností, hodnocení jejich významu, přiřazení archivního znaku atd.)

7. Typologie původců (zdroje k jejímu ustanovení, chování původců atd.)

8. Úkoly archivů v předarchivní péči (průběh kontaktu mezi původcem a archivy, věcná náplň předarchivní péče, práva a povinnosti původců, práva a povinnosti archivů, skartační řízení)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK