PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z dějin národohospodářské správy - AVR100037
Anglický název: History of Administration of National Economy
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK