PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Digitální zdroje vědeckých dat - AVR100027
Anglický název: Digital Sources of Scientific Informations
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

1. bibliografické pomůcky

2. báze časopiseckých článků

3. prameny on-line

4. významné rozcestníky

5. portály muzejního a knihovnického charakteru

6. mapy

7. další zdroje

8. úvod ke kritické práci s médii

Studijní literatura:
J. BOROVIČKOVÁ, Historik a databáze - zkušenosti dvou projektů, in: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 - 2003, Praha 2003, s. 135-163

P. DENLEY - S. FOLGEVIK. - CH. HARVEY (edd.), History and Computing II, Manchester 1989

B. NEŠKUDLA - J. BOROVIČKOVÁ, Digitální zdroje pro společenské vědy v Evropě (zdroje, infrastruktura, financování). Přehled vývoje a současného stavu „humanities computing) (dostupné on-line)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK