PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny správy od roku 1945 - AVR100023
Anglický název: History of Public Administration after 1945
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

V průběhu předmětu se studenti seznámí s vývojem státní správy v Československu a v České republice od roku 1945 do roku 1989. Výuka bude zaměřena na charakteristiku obecných správních změn, k nimž v Československu po druhé světové válce došlo, na ústavní vývoj, na obecnou správu prováděnou národními výbory a na zvláštní obory správy (soudní, finanční, bezpečnostní složky).

Sylabus:

1. Východiska a očekávání při budování nového správního systému

2. Ústavní změny v Československu po druhé světové válce

3. Základní pilíře nové správní organizace

4. Ústavní vývoj Československa v období 1945 - 1992

5. Národní výbory - počátečí struktura a organizace

6. Správní změny v padesátých a šedesátých letech

7. Vývoj správy za normalizace

8. Vývoj bezpečnostní správy po roce 1945

9. Vývoj soudní správy po roce 1954

10. Vývoj fuinanční správy po roce 1945

11. Základní východiska správních reforem po roce 1989

12. Reforma veřejné správy po roce 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK