Základy občanského práva - AVR100014
Anglický název: The Basis of Civil Law
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Mgr. Vít Lederer, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Mgr. Vít Lederer, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
V průběhu předmětu budou studenti seznámeni s pojmem, předmětem, prameny a systémem tohoto právního odvětví, s jeho vztahy, subjekty a předměty, s řízením v občanskoprávních, pracovněprávních, rodinněprávních, obchodních a družstevních záležitostech.

Sylabus:
1. Obecná část
2. Všeobecná osobnostní práva
3. Rodinné právo
4. Věcné právo (vlastnictví a jiná práva)
5. Závazkové právo (smluvní a deliktní)
6. Dědické právo
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

M. KNAPPOVÁ a kol., Občanské právo hmotné I-III, Praha 2002

A. WINTEROVÁ, Civilní právo procesní, Praha 2008

J.ŠVESTKA-J.DVOŘÁK (eds.): Občanské právo hmotné I-III, Praha 2009

V.PLECITÝ-J.SALAČ- J.VRABEC: Základy občanského práva, Praha 2010

K.SCHELLE a kol.: Základy občanského práva, Praha 2010