PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia archivnictví a historie - AVR100001
Anglický název: Introduction to the Archive Studies and to the History
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)
Úvod do studia historie a archivnictví

1. Základní příručky a instituce

2. Zdroje informací a bibliografie (3 přednášky)

3. Typy pramenů a zásady práce s nimi

4. Etapy historikovy práce

5. Dokumentace vědeckého bádání

6. Formy a typy historických publikací

7. Pravidla pro tvorbu odborného textu

8. Struktura a úprava historického díla

9. Historiografické metody

10. Seminární práce

Studijní literatura:
J. BARTOŠ, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

M. HROCH, Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

J. ŠANDEROVÁ, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

O. ZWETTLER a kol., Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK