PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Vietnamu a - AVN100123
Anglický název: History of Vietnam a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marta Lopatková
Mgr. Barbora Nováková, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AVN100123V
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (30.09.2022)
Přednáška Úvod do dějin Vietnamu a poskytuje základní přehled dějin Vietnamu od jejich počátků až do 2. poloviny 19. století. Během přípravy ke zkoušce se také předpokládá osvojení si základních postupů práce historika, zejména kritické práce s prameny a literaturou, interpretace a syntézy poznatků. Požadavky ke zkoušce vycházejí z přednášek a jsou doplněny o základní a doplňující literaturou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (30.09.2022)

Předmět je zakončen zkouškou. Požadavky ke zkoušce vycházejí z přednášek, povinné literatury a doplňující literatury.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (30.09.2022)

HLAVATÁ, Lucie, Ján IČO, Petra KARLOVÁ, Karel KUČERA, Mária STRAŠÁKOVÁ a Šárka ŠIMEČKOVÁ. Dějiny Vietnamu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.

TAYLOR, K. W. A history of the Vietnamese. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Doplňující literatura bude upřesněna v jednotlivých přednáškách.

·      

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (30.09.2022)

Základní problémy studia vietnamských dějin

Prehistorie a mytické počátky Vietnamu

Období severní závislosti

Dynastie Lý

Dynastie Trần

Hinduizované státy na území dnešního Vietnamu

Dynastie Ho a "mingská okupace"

Dynastie Lê

Období vnitřních konfliktů (16.-18. století)

Kontakty se západními mocnostmi

Dynastie Tây Sơn

Dynastie Nguyễn

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK