Úvod do studia vietnamistiky a - AVN100116
Anglický název: Introduction to Vietnamese Studies a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D.
Mgr. Marta Lopatková
Vyučující: Mgr. Marta Lopatková
Mgr. Barbora Nováková, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (29.09.2022)
Cílem tohoto kurzu je uvést studenty do problematiky studia vietnamistiky. Přednášky se zaměří jak na obecnější problémy práce se zdroji, tak na konkrétní témata – dějiny vietnamistiky, zeměpisný, administrativní, politický a hospodářský přehled VSR, obyvatelstvo, společnost a rodinu atd.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. (29.09.2022)

Úvodní hodina (4. 10.)

Informační zdroje, knihovny, příručky, periodika (11. 10.)

Zeměpisný úvod (18. 10.)

Administrativní a politický přehled (25. 10.)

Obyvatelstvo (1. 11.)

Přednáška hosta (8. 11.)

Hospodářství Vietnamu (15. 11.)

Vietnamština (22. 11.)

Přednáška hosta (29. 11.)