PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatika vietnamštiny III b - AVN100094
Anglický název: Vietnamese Grammar III b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Vyučující: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Korekvizity : AVN100093, AVN100095, AVN100096
K//Je korekvizitou pro: AVN100093, AVN100096, AVN100095
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)
Gramatika vietnamštiny III b je pokračováním uceleného tříletého předmětu vietnamské gramatiky. Pozornost je věnována vybraným gramatickým problémům.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

Min. 80 % účast na hodině, průběžná příprava na hodiny. Body získané ze všech pravidelných kontrolních testů budou započteny do průměru konečné známky ze zkoušky za semestr (90-100 výborně, 80-89 velmi dobře, 75-79 dobře).

Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

Základní studijní literatura:

 

Diệp Quang Ban: Ngữ pháp tiếng Việt [Gramatika vietnamštiny]. 2. vydání. Huế: NXB Giáo dục 2008.

Nguyễn Kim Thản: Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt. [Studium vietnamské gramatiky]. Hà Nội: NXB Giáo dục 1997.

Nguyen Dinh Hoa: Vietnamese. Amsterdam – Philadelphia 1997.

 

Doporučená literatura:

Doan Thien Thuat (ed.): A Concise Vietnamese Grammar (for Non-Native Speakers). 2. vyd. Hanoi, The Gioi 2003.

Thompson, Lawrence: A Vietnamese Reference Grammar. University of Hawaii Press 1996.

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

1.      Prezentace seminárních prací za ZS

2.      Syntagma se substantivním jádrem.

3.      Syntagma se slovesným jádrem

4.      Syntagma s adjektivním jádrem

5.      Struktura věty jednoduché.

6.      Předložky a spojky

7.      Předložky a spojky

8.      Souvětí

9.      Souvětí

10.  Částice

11.  Částice

12.  Reduplikace a jejich využití

13.  Reduplikace a jejich využití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK