PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Baltic Folklore - AVES00917
Anglický název: Baltic Folklore
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Naďa Vaverová
Vyučující: Mgr. Naďa Vaverová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Naďa Vaverová (29.11.2018)
In contemporary both social and political life of Baltic countries traditional folklore plays a crucial role. For a long decades of the 20th century occupation, people were secretly manifesting their national identity via traditional celebrations. Nevertheless, folklore served as an uniting element over the centuries thus (together with language) ensuring a survival of Baltic identity amongs other nations to this day. Because of such a conservation it is the Baltic folklore that might tell us a lot about previous times providing us with rather archaic elements. Understanding Baltic literature, art or one’s everyday life requires a knowledge of local folklore herritage.

During the course an overview of genres of Baltic folklore as well as its importance in modern times
will be given.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Naďa Vaverová (29.11.2018)

The aim of the course is to introduce students to the Baltic folklore as to a key aspect of Baltic cultures and national identity. Besides the important role of folklore in contemporary Baltic states, an archaic features are going to be highlighted.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Naďa Vaverová (29.11.2018)

Mandatory:

Puhvel, J. – Comparative mythology, Baltimore 1989.

Racenaitė, R. – Structural-semantic  analysis  and some  peculiarities  of  Lithuanian novelle  tales.

Skabeikytė-Kazlauskienė, G. – Lithuanian Narrative Folklore: Didactical Guidelines, Kaunas 2013.

Vaitkevičienė, D. – Lithuanian and Latvian Charms: Searching for Parallels. In: Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic, Eds. J. Roper, New York 2009.

Vėlius, N. – Lithuanian etiological tales and legends, Vilnius, 1998.

Vėlius, N. – Lithuanian historical legends, Vilnius, 2000.

Vėlius, N. – Lithuanian mythological tales, Vilnius, 2002     http://www.lnkc.lt/eknygos/eka/verbalf/mtcont.html

Vėlius, N. – Mythological Beings of Lithuanian Legends: Summary. In Vėlius, N. – Mitinės lietuvių sakmių būtybės, Vilnius 1977.

Vėlius, N. – The Character of the Sources of Baltic Religion and Mythology. In: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai I: Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos, Vilnius 1996, 50–78.

 

Recommended:

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai I–IV. Sud. N. Vėlius, Vilnius 1996–2005.

Balys, J. – Raštai, Vilnius, 1998–2004.

Bascom, William – The Forms of Folklore: Prose Narratives, in: The Journal of American Folklore, Vol. 78, No. 307 (Jan. – Mar.,  1965), pp. 3–20.

Bula, D. – Mūsdienu folkloristika: Paradigmas maiņa, Rīga 2001.

George, Robert A. – Owen, J. M.: Folkloristics: An Introduction, Bloomington 1995.

Greimas, A. J. – Of Gods and Men: Studies in Lithuanian mythology, 1992.

Juško-Štekele, A. – Latgaliešu folklora, Rēzekne 2007.

Kerbelytė, B. – Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės, Kaunas 2011.

Kerbelytė, B. – Tautosakos poetika, Kaunas 2005.

Krohn, J. – Folklore Methodology, Texas 1971.

Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Sast. D. Bula, Rīga 2014.

Lietuvių mitologija: Iš Norberto Vėliaus palikimo, I–III, Vilnius 2013–2015.

No dainu skapja līdz „Latvju dainām“. Sast. R. Treija, Rīga 2015.

Reidzāne, B. – Latviešu tautasdziesmu semantika: Dabas tēli tautasdziesmās, Rīga 2015.

Sauka, L. – Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje, Vilnius 2016.

Vaicekauskas, A. – Ancient Lithuanian Calendar Festivals, Kaunas 2014.

Vīķe-Freiberga, V. – Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Red. Vaira Vīķis-Freibergs, Montreal 1989.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Naďa Vaverová (29.11.2018)

Assessment will be based upon 1) an in class oral presentation (based upon chosen article / part of a book – the first chosen topic) 2) a 700-1000 word review on the second chosen topic 3) discussion on the second chosen topic with a teacher. Student is also expected to participate actively in class.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Naďa Vaverová (23.02.2019)

1.      Introduction to the Baltic folklore, its specific features, cultural-historical framework.

2.      System of genres of Baltic folklore.

3.      Lyrical genres of Baltic folklore. 

4.      Song and dance festival.

5.      Folklore and mythology: the case of Baltic sources.

6.      Narrative folklore, its genres.

7.      Genres of Baltic narrative folklore; tales and legends.

8.      The most popular characters of Baltic narrative folklore.

9.      History of Latvian folkloristics, history of Lithuanian folkloristics. 

10.    Folklore of the stages of life.

11.  Calendar feasts and their folklore.

12.  Minor forms of Baltic folklore.

13. Charms and everyday magic; traditional folklore in everyday life.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK