PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Spisovatel a politika - AVES00909
Anglický název: Author and Politics
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)
Spisovatel a politika
Výběrový seminář, volně navazující na kurz zimního semestru, bude otevřen třemi komponovanými, esejistickými, veřejnými přednáškami v Praze usazeného ruské básníka a spolupracovníka rádia Svobodná Evropa Igora Pomeranceva na téma „Писатель а политика“. Na proslovené lekce bude navazovat překladatelský workshop, ve kterém budou přeloženy vybrané, motivicky spřízněné verše V. V. Majakovského. Očekává se, že výsledky semináře (překlady) budou publikovány. Kurz je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku překladu. U studentů se předpokládá znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)

100% účast na kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)

Znalost ČJ na úrovni rodilého mluvčího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK