PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Válka a jazyk - AVES00908
Anglický název: War and Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)
Válka a jazyk
Výběrový seminář bude otevřen třemi komponovanými, esejistickými, veřejnými přednáškami v Praze žijícího ruské básníka a spolupracovníka rádia Svobodná Evropa Igora Pomeranceva na téma „Война и язык“. Na proslovené lekce bude navazovat překladatelský workshop, ve kterém budou přeloženy vybrané, tematicky blízké básně V. V. Majakovského. Očekává se, že výsledky semináře (překlady) budou publikovány. Kurz je určen studentům s hlubším zájmem o překlad. U studentů se předpokládá znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)

100% účast na kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (03.10.2018)

Валавин В. Н. Словотворчество Маяковского. Опыт словаря Окказионализмов. Москва, 2010.

Винокур, Г. О., Маяковский новатор языка, Москва 1943.

Гаспаров М. Л. Идиостиль Маяковского. // Избранные труды II. Москва, 1997. 383˗415.

Humesky, А., Majakovskij and His Neologisms. New York, 1964.

Chardžijev, Nikolaj Ivanovič. Zametki o Majakovskom. In Slavic Poetic: Essays in Honor of Kiril Taranovsky. Ed. Roman Jakobson – Cornelis Hendrik van Schooneveld – Dean. S. Worth. The Hague – Paris, 1973, s. 537–548.

Chardžijev, Nikolaj Ivanovič. Ot Majakovskogo do Kručjenycha: izbrannyje rabotyo russkom futurizmje. Moskva, 2006.

Kitzlerova, Jana. K mestu lozungov v poezii i izobrazitel‘nomiskusstve Majakovskogo (1917–1918 godov). Anzeiger für slavische Philologie, 40, Graz, 2012, s. 51–74.

Kitzlerová, Jana. Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy. Praha, 2014.

Kitzlerová J. Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimíra Majakovského. Svět literatury 57. Praha, 2018. 37˗48.

Stapanian, Juliette. R. V. Majakovskij’s ‹To Signs› (Vyveskam) – A Cubist ‹Signboard› in Verse, The Slavic and East European Journal, 26, 2, University of North Carolina at Chapel Hill 1982, s. 174–186.

Stapanian, Juliette. R. Mayakovsky’s Cubo-futurist Vision. Houston, Texas, 1986.

Туранина, Н. А., Метафора В. Маяковского, Словарь, Таблицы, Комментарий, Белгород 1997

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (23.07.2018)

Znalost ČJ na úrovni rodilého mluvčího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK