PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Současná ruština a jazyk masmédií A - AVES00843
Anglický název: Contemporary Russian and Language of Mass Media A
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - ruština
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (06.01.2016)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je doplnit slovní zásobu, rozvinout komunikativní schopnosti a prohloubit praktickou znalosti moderního ruského jazyka. Do programu kurzu bude zahrnuto seznámení se současnou ruštinou a budou využívány mediální texty s širokým zájmovým záběrem. Bude respektována komunikativní zásada celkového přístupu k vyučování; předpokládají se konverzační a dialogická cvičení; budou se analyzovat moderní mediální, reklamní a webové texty.
Literatura - ruština
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (06.01.2016)

Základní literatura:

 1. Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. Praha 1999.
 2. Brčáková D., Mistrová V., Stiessová J.: 15 urokov po russkoj morfologii. Praha 2003.
 3. Brčáková, D., Mistrová, V., Arapova, N.: Govorite po-russki: ruská konverzace. Praha 2000.
 4. Glazunova, O.: Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Sankt Peterburg. 2003.
 5. Horvátová, M., Anfilov, M.: Ruská konverzace. Praha 1997.
 6. Fomina, M.: Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Moskva 2001.
 7. Mistrová, V., a kol.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha 2004.
 8. Rajnochová, N.: Domluvítese rusky? Praha 2009.
 9. Šanskij, N.: Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva 2007
 10. Zemskaja, E.: Russkij yazyk kak inostrannyj. Russkaja razgovornaja reč. Lingvističeskij analiz i problemy obučenija. Moskva 2011.

Slovníkové publikace:

 1. Česko-ruský slovník. I.-II. Praha 1976.
 2. Kuznecov, S.: Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Moskva 2000.
 3. Mokijenko, V., Nikitina T.: Bol’šoj slovar’ russkogo žargona. Moskva 2000.
 4. Ožehov S., Švedova N.: Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Moskva 2006.
 5. Velký česko-ruský slovník. Praha 2005.
Požadavky ke zkoušce - ruština
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (06.01.2016)

 

Požadavky k zápočtu

V průběhu semestru se píší kontrolní testy, na které se bere ohled při udělení zápočtu (závěrečný test mohou psát studenti, kteří absolvovali s pozitivním výsledkem 70% testů). Účast na seminářích je povinná. Zápočet se uděluje na základě splněných podmínek práce v semestru a výsledcích závěrečného testu.

Sylabus - ruština
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (25.01.2016)

Sylabus

 1. Bydlení.
 2. Svatký a tradice.
 3. Narodní kuchyně.
 4. Opakovací lekce.
 5. Cestování a cestovní ruch.
 6. Zdraví a onemocnění.
 7. Politika a stát.
 8. Opakovací lekce.
 9. Věda a technika.
 10. Problemy moderní společnosti.
 11. Volba povolaní.
 12. Zločin a trest.
 13. Opakovací lekce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK