PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Analýza publicistických textů - AVES00811
Anglický název: Analysis of Journalistic Texts
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Kristine Ante
Vyučující: Dr. Kristine Ante
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (24.06.2015)
Kurz je určen středně pokročilým studentům lotyštiny. Cílem předmětu je seznámit studenty se zvláštnostmi lotyšského publicistického stylu čtením jednoduchých souvislých textů. Texty jsou spojeny s konverzačními cvičeními, při nichž se prohlubuje příslušná slovní zásoba.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (24.06.2015)

Základní studijní literatura:

IĻJINSKA, L.; PLATONOVA, M; NĪTIŅA, D. : Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti. Rīga 2008.

LIEPA, D. : Latvijas preses valoda. Rīga 2011.

ROZENBERGS, J. : Latviešu valodas stilistika. Rīga 1995.

Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga 2009.

Další odborná literatura: 

Žurnāls: Linguistica Lettica. Rīga : LU Latviešu valodas institūts. 1997.-2015.

Populārzinātnisko rakstu krājums: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 1-9. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2005.-2014.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (24.06.2015)

Požadavky ke zkoušce

Test a ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (24.06.2015)
 1. Funkční styly a jejich znaky.
 2. Publicistický styl v lotyštině a jeho proměny související s moderními technologiemi a modernizací společnosti.
 3. Některé žánry publicistického stylu a jejich zvláštnosti.
 4. Přehled dějin lotyšské žurnalistiky do 80. let 20.století.
 5. Proměny jazyka publiscistiky po obnovení nezávislého Lotyšska po obnovenío 80. let 20.století.
 6. Úloha hromadných sdělovacích prostředků při procesech politických změn.
 7. Lexikálně stylistické zvláštnosti jazyka dnešní lotyšské publicistiky.
 8. Využití různých neologismů v publicistice.
 9. Internacionální a národní výpůjčky v publicistice.
 10. Převzaté nespisovné lexikum v publicistických textech.
 11. Využití prvků nespisovného jazyka v publicistických textech.
 12. Různé metafory v publicistických textech.
 13. Využití folklorních motivů a jazykových hříček.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK