PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Arménie II. - AVES00797
Anglický název: History of Armenia II.
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milada Kiliánová
Vyučující: Mgr. Milada Kiliánová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (11.12.2014)
Anotace přednášky:
Dvousemestrální přednáškový cyklus seznámí studenty s arménskou historií od starověku až po současnost. Zvláštní pozornost bude věnována moderním dějinám a událostem, které měly vliv na dnešní vnímání arménské identity. Přednášky se budou konat 1x za 2 týdny (bude se střídat s kurzem arménské literatury - Arménská beletrie a spiritualita).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (11.12.2014)

1.       Literatura:

Doporučená:

1. semestr:

o   KOŠŤÁLOVÁ, Petra: Arménské kroniky od jezera Van. Pavel Mervart, 2011;

o   REDGATEOVÁ, Anna E.: Arméni. NLN, 2003;

o   TER-SARKISJANC, Alla: Armjane. Istorija i etnokulturnye tradicii. Izdavatelskaja firma "Vostočnaja literatura" RAN, 1998

2. semestr:

o   BOBELIAN, Michael: Děti Arménie. Zapomenutá genocida a stoletý boj o spravedlnost. Nakladatelství Paseka, 2013;

o   DE WAAL, Thomas: Černá zahrada. Arménie a Ázerbajdžán v míru a za války. Academia, Praha 2012;

o   SOULEIMANOV, Emil: Konflikt v Náhorním Karabachu. in ACTA UNIVESITATIS CAROLINAE STUDIA TERRITORIALIA X, 2007;

o   TERNON, Yves: Genocidy XX. století. Zločinný stát. Themis, Praha 1997;

Doplňující:

o   HOVANNISIAN, Richard G. (editor): The Armenian People fro Ancient to Modern Times I, II. Macmillan, 1997.

o   PANOSSIAN, Razmik: The Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commissars. Columbia University Press, 2006; Hurst & Company, London, 2006;

o   PAYASLIAN, Simon: The History of Armenia. From the Origins to the Present. Palgrave Macmillan 2007;

o   WALKER, Christopher J.: ARMENIA. The Survival of a Nation. Routledge, 1990;

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (11.12.2014)

   Požadavky k zápočtu / zkoušce: docházka, četba doporučené literatury, na konci semestru písemný test (pro všechny) a ústní zkouška (pro zájemce).  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (11.12.2014)

Dějiny Arménie (I)

 

1. Úvod do arménských studií: historický, geografický, etnografický, kulturní a politologický nástin.

2. Arménská etnicita.

 

3. Arménie ve starověku.

4. Přijetí křesťanství.

 

5. Arménie ve středověku.

6. Středověká arménská vzdělanost a kultura.

 

7. Dějiny všedního dne.

8. Arménská rodina, tradice, zvyky.

 

9. Arménie v novověku: národní obrození, nacionalismus a etnicita; arménská diaspora.

10. Arméni v Osmanské říši, Rusku a Persii.

11. Genocida (1) - příčiny a průběh.

12. Genocida (2) - průběh a následky.

 

Dějiny Arménie (II)

 

13. Genocida (3) - reakce světa.

14. Genocida (4) - popírání (reakce a role Turecka).

 

15. Arménie po 1. světové válce, Arménská republika.

16. Arménie v SSSR.

 

17. Arménie od konce 80. let 20. století: rozpad SSSR; zemětřesení, karabašské hnutí.

18. Konflikt o Náhorní Karabach.

 

19. 20 let arménské samostatnosti.

20. Současná Arménie: migrace; diaspora; vztahy k mocnostem.

 

21. Vzdělání a kultura v 19. a 20. století.

22. Arménská literatura.

 

23. Arménské umění: hudba, film, malířství, architektura.

24. Arménie: vyhlídky do budoucna.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK