Pedagogická praxe - AUC500247
Anglický název: Pedagogical training
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 5 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (09.02.2023)
Smyslem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách školy ověřili své znalosti, které nabyli při didaktických seminářích a při seminářích s výukou dětí a mládeže souvisejících. Studenti se účastní minimálně dvou hodin náslechů u svého fakultního učitele a následně samostatně učí 18 hodin na základní nebo střední škole. Minimálně jednou se jejich výuky účastní metodický vedoucí z ÚČJTK. Průběžně fakultní učitel se studentem výstupy analyzuje, hodnotí klady i nedostatky jeho výuky. Studenti se zapojují i do dalšího dění školy. Po absolvování pedagogické praxe na vybrané škole student konzultuje své zkušenosti s metodickým vedoucím praxe. Podmínkou udělení atestace je pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem a schopnost sebereflexe v průběhu rozhovoru s metodickým vedoucím.<br>
<br>
Studenti Učitelství češtiny jako druhého jazyka absolvují praxi v kurzech češtiny pro přijíždějící studenty Erasmu na FFUK. Tyto kurzy jsou 1x nebo 2x týdně po dobu semestru. Studenti učí vždy ve dvojicích (vždy student praxe 1 se studentem praxe 2–4), na plánech lekcí spolupracují. Cílem je týmová spolupráce, vzájemná pedagogická podpora a reflexe. V půběhu praxe probíhají nálsechy a reflexe výuky s vedoucím učitelem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (31.10.2019)

Získání základních pedagogických dovedností.

Schopnost reflexe vlastní pedagogické praxe.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (31.10.2019)

V rozsahu didaktiky českého jazyka, v případě UČCJ didaktiky cizích jazyků.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (31.10.2019)

Úspěšné absolvování pedagogické praxe, kladné hodnocení fakultním učitelem, rozhovor o průběhu praxe.

Pro UČCJ: vedení jednoho kurzu po dobu semestru, včetně testování a hodnocení studentů, sebehodnocení v reflektivním deníku, hodnocení kolegů. Další požadavky budou upřesněny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (31.10.2019)

V souladu s tématy pedagogické praxe.

Pro UČCJ: 1. Úvodní schůzka, 2. Dvě průběžná setkání během semestru, 3. Závěrečné kolokvium