PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace textu - AUC500163
Anglický název: Interpretation of a Text
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (15.02.2013)

Vybrané kapitoly z české lyriky třicátých let 20. století


Charakteristika kurzu:

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (15.02.2013)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

 

Vybraná doporučená literatura:

Ad 1)

Kalista, Zdeněk: In: Tváře ve stínu (1969)

Králík, Oldřich.: In: Osvobozená slova (Praha 1995)

Mourková, Jarmila: Josef Hora (1981)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Zdeněk: In: Tři podoby literární vědy (1998)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (Praha 1971)

Šalda, F. X: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Vaněk, Václav: In: Kubíček, T.; Wiendl, J.: Víra a výraz (2005)

 

Ad 2)

Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Hora, J.: In: Poezie a život (1959)

Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (1991)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 5, 1933/34

Šalda, F.X.: O nejmladší poezii české (in Studie z české literatury 1961)

Václavek, Bedřich: In: Kritické stati z třicátých let (1975)

 

Ad 3)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Červenka, Miroslav: In: Struktura a smysl literárního díla (1966)

Fučík, Bedřich: In: Čtrnáctero zastavení (1992)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Ludvík Kundera: František Halas (1999)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Píša, A. M. In: Třicátá léta (1971)

Richterová, Sylvie: In: Slova a ticho (1991)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové  poezii české (1939)

 

Ad 4)

 

Brabec, Jiří: Holan. In:  Jak číst poezii (1963)

Červenka, Miroslav: In: Styl a význam (1991)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Justl, Vladimír: Holania (2010)

Kožmín, Zdeněk: In: Studie a kritiky (1995)

Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (2004)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Trunečka, Michal: Česká literatura 48, 2000, č. 5.

 

Ad 5)

 

Bednářová Jitka; Trávníček, Mojmír: Doslov. In: J. Z.: Básně (2001)

Fučík, Bedřich: In: Kritické příležitosti II (2002)

Fučík, Bedřich: In: Píseň o zemi (1994)

Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Víra a výraz (sb. 2005)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Wiendl, Jan: In: Vizionáři a vyznavači (2007)

Zejda, Radova: Byl básníkem (2004)

 

 

Ad 6)

Med, Jaroslav: In: Spisovatelé ve stínu (1995)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 8, 1935/36

V. Hrbek (Z. Kalista): Lumír 62, 1935/36

Václavek, Bedřich: Index 1935

Vodička, Timotheus: Řád 1936

Vojvodík, Josef: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1(1993)

 

Ad 7)

 

Brabec, Jiří: In: F. Hrubín: Zpíváno z dálky (1967)

Čtyři studie o F. Hrubínovi (sb., 1960)

Karlíková, Věra: In: Jak číst poezii (1963)

Málková, Iva: František Hrubín. Z archivních fondů (2012)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 6, 1933/34

Vyskočil, Albert: In: Kritikova cesta (text Dva básníci) (1998)

Závada, Vilém; Opelík, Jiří: Krajina rodu v díle F. Hrubína (1970)

 

 

 

 

 

 

 

Únor 2013

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (15.02.2013)

Podmínky pro získání atestace

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (15.02.2013)

 

Tematické okruhy

1)      Josef Hora (Tvůj hlas, 1930)

2)      Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933)

3)      František Halas (Tvář, 1931)

4)      Vladimír Holan (Vanutí, 1932)

5)      Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933)

6)      Václav Renč (Studánky, 1935)

7)      František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK