PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ženy avantgardy II. Žena civilizovaná, umění a politika. Ideologie domesticity na skřipci - AUC500016
Anglický název: Avant-garde females II: The civilized female and arts and politics: Ideology of domesticity on tenterhooks
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (05.09.2011)

Seminář se bude sledovat výrazné osobnosti kulturního života meziválečné Československé republiky: spisovatelky, filmařky, výtvarnice, tanečnice i političky v kontextech genderově se měnící společnosti. Součástí semináře bude na jedné straně pramenná historická práce a na straně druhé se seminář bude věnovat teoretické diskusi k problematice genderu, mateřství, domesticity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (05.09.2011)

Cílem semináře je vyjasnit  základní pojmy genderové literární historie a teorie, rozšířit vědomí o kultuře meziválečné Českolsovenské republiky.  Neoponeutelným  výsledkem semináře bz se měla stát také  specializované bibliografie  kulturních,  zvl. ženských časopisů dané doby. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (05.09.2011)

Účast na seminářích a diskusích.

Dvě písemné práce v rozsahu  cca 5 a 10 stran. 

(Jedna z prací bude sloužit jako základ prezentace v semináři) 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK