Dějiny a kultura II - ATS30010
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Záměnnost : ATS200007
Je záměnnost pro: AIH520066, AIH520024
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: OPATRNYJ (07.11.2012)
Semestrový kurs Dějiny a kultura Španělska a Latinské Ameriky II pro posluchače španělštiny na Ústavu translatologie zakončený zkouškou má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti reálií španělsky mluvícího světa zprostředkovat také přehled po hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována problematice moderních dějin a současnosti jak v podobě politických událostí tak ekonomického vývoje (hlavní hospodářská odvětví jednotlivých zemí). Kromě výkladu situace v jednotlivých zemích je věnována pozornost i problémům společným (např. zahraniční dluh) či regionálním (produkce drog).