PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Analýza literárního textu I - ATR30016
Anglický název: Analysis of Literary Text I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Záměnnost : ATR200008
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (04.10.2013)

Min. 75% účast na výuce a aktivní práce na seminářích; předepsaná četba.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (04.10.2013)

Základní literatura

Brukner, J. - Filip, J. Poetický slovník. Praha: 1997.

Buslakova, T. P. Kak analizirovat' liro-epičeskoje proizvedenije. Moskva: 2006.

Buslakova, T. P. Kak sozdajëtsja literaturnyj obraz v drame. Moskva: 2005.

Buslakova, T. P. Kak analizirovat' liričeskoje proizvedenije. Moskva: 2005.

Parolek, R. - Honzík, J. Dějiny ruské literatury. Praha: 1974.

TAMARČENKO, N. D. Analiz chudožestvennogo teksta (epičeskaja proza). Moskva: 2005.

 

Další literatura

Drozda, M. Narativní masky ruské prózy. Praha: 1994.

Figes, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha - Plzeň: 2004.

HRALA, M. Ruská moderní literatura (1890-2000). Praha: 2007.

PETROVA, O. N. Principy analiza chudožestvennogo proizvedenija. Moskva: 2007.

Pospíšil, I. Ruský román. Brno: 1998.

Rassadin, S. Russkaja literatura: ot Fonvizina do Brodskogo. Moskva: 2001.

Svatoň, V. Epické zdroje románu. Praha: 1993.

Svatoň, V. Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha: 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (04.10.2013)

Min. 75% účast na výuce a aktivní práce na seminářích; předepsaná četba.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (04.10.2013)

Cílem předmětu je poskytnout nástroje pro analýzu a interpretaci literárních textů v ruském originále a rozvíjet interpretační schopnosti a dovednosti. Studenti jsou seznámeni s vybranými díly ruských a sovětských literárních dějin od počátku 19. století do počátku 20. století. Předmět vede studenty k porozumění tomu, jak se v jazyce díla odráží autorova poetika, případně realita doby, kterou dílo zachycuje. Kontext literárního a kulturního vývoje je předmětem přednášek, předpokládá se však, že studující si osvojí schopnost jeho samostatného studia. V seminářích je věnován prostor konkrétní analýze děl, která vyžaduje jejich předchozí četbu. Jednotlivá témata podle děl, jejichž kontext a rozbor je předmětem seminářů, jsou k dispozici na intranetové stránce vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK