PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia turkologie - ATR10001
Anglický název: Introduction to Turkish Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

V predmetu se posluchaci seznámí s historií osmanských a tureckých studií, vcetne jejich místa ve studiích Blízkého
východu, a s obory, v jejichž rámci se dnes zkoumají turecké (osmanské) dejiny, literatura, jazyk a turecká soucasnost.
Cílem je poskytnout posluchacum základní nástroje pro turkologická studia, od vymezení samotného predmetu (Turecké
republiky a jejího obyvatelstva, jazyka a kultury), pres prírucky (encyklopedie, casopisy, slovníky) po základy odborné
práce, postupy výzkumu a prezentace výsledku. Seznámí se také s metodologickými prístupy bežnými v soucasné turkologii
ve svete.
Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

P?edpokládaný pr?b?h v zimním semestru:

1. Turkologie jako v?dní obor

2. Turecko, jeho historie a sou?asnost, geografie a obyvatelstvo

3. Turci v dnešní Evrop?

4. P?ístupy ke studiu - v?dní obory studující turecký jazyk, kulturu, historii

5. Blízký východ a okolní sv?t

6. Orientalismus

7. Postkoloniální teorie

8. D?jiny blízkovýchodních studií I - po?átky zájmu o Blízký východ

9. D?jiny blízkovýchodních studií II - od 19. století po sou?asnost

10. Turkologie ve sv?t?

11. Turkologie v Turecku

12. Blízkovýchodní studia a turkologie v ?echách

13. Turkologická pracovišt?, knihovny

P?edpokládaný pr?b?h v letním semestru:

1. Metody v?decké práce

2. Formulace problému

3. P?íru?ky: slovníky, encyklopedie, ?asopisy

4. Heuristika; bibliografie

5. Základní práce k d?jinám osmanské ?íše a Turecka

6. Základní práce k osmanské a turecké literatu?e

7. Studium literatury, výpisky

8. Historické metody, lingvistika, literární v?da, antropologie

9. Osmanština - jazyk a písmo

10. Prameny a práce s nimi

11. Osmanská diplomatika a paleografie

12. Archívy

13. Analýza a zpracování problému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK