PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba a překlad tamilských textů - ATM900001
Anglický název: Reading and translating of tamil texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (12.06.2013)
Cvičení se snaží studentům zprostředkovat zkušenost s prací se složitými tamilskými texty, které jsou psané v
dialektech, archaickém jazyce či se jinak vymykají standardní tamilštině. Součástí cvičení je překlad vybraných
částí a následná diskuze na obtížnými souvětími či formulacemi.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (12.06.2013)

Annamalai, E., Subramanian, P. R. (eds.), 2004, Taṟkālat tamiḻ maraputtoṭar akarāti. Chennai: Aṭaiyāḷam.

Annamalai, E., Ramakrishnan, S. (eds.), 2006 [1992], Kriyāviṉ taṟkālat tamiḻ akarāti (tamiḻ-tamiḻ-āṅkilam). Dictionary of Contemporary Tamil (Tamil-Tamil-English). Chennai: Cre-A (and its second edition 2008).

Kuṇacēkaraṉ, Kaṇmaṇi. 2007, Naṭunāṭṭu collakarāti. Chennai: Tamiḻiṉi.

Murukaiyā, Pa., 2004, Nellai vaṭṭāra vaḻakkuc collakarāti. Chennai: Amutā patippakam.

Perumāḷ, A. K., 2004, Nāñcil vaṭṭāra vaḻakku collakarāti. Chennai: Tamiḻiṉi.

Perumāḷ, Murukaṉ, 2000, Koṅku vaṭṭārac collakarāti. Chennai: Kuruttu veḷiyīṭu.

Paḻaṉiyappā, Cupramaṇiyaṉ, 2006, Ceṭṭināṭṭu vaṭṭāra vaḻakkuc collakarāti. Chennai: Tamiḻiṉi.

Tamil Lexicon. Volume I-VI. 1924-36, Madras: University of Madras.

Winslow, M., 2001 [1862], A Comprehensive Tamil-English Dictionary. New Delhi, Chennai: Asian Educational Services.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK