PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykový kurs V - tamilština - ATM600005
Anglický název: Language Course V - Tamil
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATM500003
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Po uzavření gramatického kurzu klasického nebo živého jazyka (včetně hovorového a literárního standardu živého jazyka)
v bakalářském studiu se praktické i teoretické znalosti dále prohlubují. U živých jazyků se výuka na jedné straně v
navazujícím magisterském studiu více soustředí na syntax a frazeologii hovorového standardu a dialektů. Na straně druhé,
v souvislosti s četbou moderních odborných textů a speciálních konverzačních cvičení se rozvíjí odborná případně i
technická terminologie.Z praktického hlediska se věnuje větší pozornost překládání a tlumočení z češtiny do indického
jazyka a zpět. Vychází se z překladu lehčích novinových článků a kratších literárních útvarů a cvičí se i literární překlad.
Studenti klasického jazyka se hlouběji seznámí také s jinými literárními dialekty, především se starými nebo paralelními
literárními podobami příslušných jazyků. To zahrnuje především prákrty, včetně páli, a védský jazyk. Pro ostatní jazyky
podle specializace je možné část výuky věnovat také např. starým hindským literárním dialektům (bradžština, avadhština,
kharí bólí), klasické tamilštině a staré bengálštině. Jádrem této přípravy je úvod do jazykové, literární a obsahové
interpretace vybraných literárních textů příslušných období, která probíhá paralelně s výukou klasických textů (viz dále).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

Literatura:
TAMIL LEXICON, 1-6, Madras 1982.
PILLAI, R.P.S., Tamil - Literary and Colloquial, Madras 1974 (nebo jiné vydání).
SCHIFFMAN, F., HAROLD, Reader for advanced Spoken Tamil. Washington 1971.
KOTHANDARAMAN, R., Tamil Syntax. New Perspectives, Pondicherry 1990.
LEHMAN, TH., Grammatik des Alttamil. Stuttgart 1994.
SCHIFFMAN, F., HAROLD, A Transformational Grammar of the tamil Aspectual Systém. Univ. of Washington, Seattle 1969.
VACEK, J., SUBRAMANIAN, S.V., A Tamil Reader Introducing Sangam Literature, Vol. 1-2, Madras 1989.
NATARAJAN, T., The Language of Sangam Literature and Tolkappiyam, Madurai 1977.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)


Zimní semestr:
1.-2. Hlavní dialekty jazyka - nástin
3.-4. Fonologické změny v dialektech
5.-6. Morfologické a syntaktické odlišnosti
7. Odlišnosti ve slovní zásobě
8.-10. Četba vybraných textů v dialektech
11.-13. Poslech nahrávek, konverzace na dané téma

Letní semestr:
1.-4. Odborná terminologie z různých oblastí
5.-9. Další odborné články, četba, konverzace
10.-13. Nácvik tlumočení z indického jazyka do češtiny a obráceně

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK