PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klasické texty - ATM600001
Anglický název: Classical Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)
Četba starých a klasických textů navazuje na předchozí seznámení s různými formami klasických jazyků a soustřeďuje se
na jazykovou, literární a obsahovou interpretaci důležitých literárních děl. U specializace sanskrt sem podle zaměření
studentů mohou patřit texty starších fází (védská literatura, včetně upanišad), kávjová literatura s komentáři, ale také texty
prákrtské (literární, případně nápisové). U specializace moderní indický jazyk sem patří interpretace textů napsaných ve
starých literárních dialektech nebo v klasické podobě jednotlivých jazyků. Výběr bude zahrnovat průřez texty
náboženskými (bhakti), které jsou významné z hlediska obsahového i z hlediska básnické formy, texty epickými, případně
dalšími (například tamilská sangamová literatura).

Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)

TAMIL LEXICON, 1-6, Madras 1982.

VACEK, J., SUBRAMANIAN, S.V., A Tamil Reader Introducing Sangam Literature, Vol. 1-2, Madras 1989.

NATARAJAN, T., The Language of Sangam Literature and Tolkappiyam, Madurai 1977.

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)

Zimní semestr:

1.-3. Nejstarší gramatická pojednání

4.-8. Gramatický nástin klasického jazyka

9.-11. Komentáře ke klasickým dílům, jejich autoři, témata, jazyk

12.-13. Komentář ke slovní zásobě

Letní semestr:

1-13. Četba, překlad a rozbor vybraných textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK