PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interpretace sangamových textů - ATM500009
Anglický název: Interpretation of Sangam Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Předmět seznamuje studenty s vybranými texty sangamového období, a to jak po jazykové stránce, tak zejména
po stránce významové. Za pomoci komentářů a teoretické sekundární literatury usiluje o ucelenou interpretaci
textů, jejich zasazení do daného kontextu a komparaci s podobnými texty tohoto či nadcházejícího období.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Vybrané texty a komentáře dodá vyučující. Další pomůcky a literatura:

Hart, G. L. III. The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. Berkeley etc. 1975.

KAILASAPATHY, K., Tamil Heroic Poetry. Clarendon Press 1968.

Natarajan, T., The Language of Sangam Literature and Tolkappiyam, Madurai 1977.

RAMANUJAN, A. K. Poems of Love and war from the Eight Anthologies and the Long Poems of Classical Tamil. Columbia University Press 1985.

Vacek, J., Subramanian, S.V., A Tamil Reader Introducing Sangam Literature, Vol. 1-2, Madras 1989.

Winterniz, M. History of Indian Literature, Vol. I-III. Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

Zbavitel, D., Vacek, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč 1996.

Zvelebil, K.V., Květy jasmínu. SNKHLU 1957.

Zvelebil, K.V. Tamil Literature. Leiden 1975.

Zvelebil, K.V. The Smile of Murugan. Leiden 1973.

Zvelebil, K. V. Companion Studies to the History of Tamil Literature. Leiden 1992.

Zvelebil, K. V. Lexicon of Tamil Literature. Leiden 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK