PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba moderní tamilské prózy I - ATM500006
Anglický název: Modern Tamil Prose Readings I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ATM500007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Předmět si klade za cíl rozšířit schopnost studenta porozumět a přeložit text z moderní tamilštiny. Důraz bude
kladen na kvalitu překladu a interpretaci textů. Předmět se soustředí na práci c ucelenými texty od
nevýznamnějších tamilských autorů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, aktivní účast na hodinách, samostatná příprava.

Studenti by si měli opatřit slovníky a další pomůcky uvedené níže.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Texty dodá vyučující.

Ostatní pomůcky:

ANNAMALAI, E., SUBRAMANIAN, P. R. (eds.), 2004, Taṟkālat tamiḻ maraputtoṭar akarāti. Chennai: Aḻaiyāḷam.

ANNAMALAI, E., RAMAKRISHNAN, S. (eds.), 2006 [1992], Kriyāviṉ taṟkālat tamiḻ akarāti (tamiḻ-tamiḻ-āṅkilam). Dictionary of Contemporary Tamil (Tamil-Tamil-English). Chennai: Cre-A (and its second edition 2008).

АНДРОНОВ, М.С., Разговорный Тамильский язык и его диалекты. Москва 1962.

Tamil Lexicon. Six Volumes. University of Madras, Madras 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Tematické okruhy:
1.Moderní tamilská povídka

2.Moderní tamilský román

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK